Založ si blog

,,Cudzí zbojom na nás padol, o vlasť našu nás okradol; došliapal nám naše práva, zašla rodu nášho sláva.“

https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/18083-branko-samo-chalupka/
Zahodili sme ego a vyhoveli našim obdivovateľom. Ako? Oslovili sme na ich podnet lídrov politickej strany, ktorá chce spolupracovať a tak aj my sme sa stali členmi, aby sme spoločne mohli pracovať na volebnom programe, ktorý prinesie obrovský úžitok pre Slovensko a občania budú mať konečne dôstojný život!
Dnes situácia nie je iná. Aj v parlamente znovu sedia potomkovia horšej doby, aby pomstili svojich príbuzných za februárové udalosti v roku 1948, a to sú obsadení zastúpením vo viacerých stranách. Tiež tam nájdeme postavičku z predošlej éry, keď jedným novým ministrom je eŠtébák. Ďalej niektorí prominentní novinári sú tiež členmi SIS a ich nestrannosť v žurnalistike je pri najmenšom diskutabilná.
Uplynulá doba nám preukázala, že my občania sme otrokmi systému a politici figúrkami na šachovnici dejín. Pochopenie globálnej situácie a svoje postavenie v nej dokázali pochopiť iba niektorí z nás. Iba tí budú bez väčších problémov rozumieť tomuto článku.
Ostatne len 2% populácie sú schopné tímto záležitostiam z podstatnej časti rozumieť. Tí z tých 2% ktorí majú vôľu, dostávajú možnosť udalosti formovať.
Pre to Vás, ktorí stále rozumiete o čom píšem a máte vôľu, poukazujem na novú reálnu možnosť ktorá nám ponúka šancu v novom poriadku.
Dbajme aby sme zase nedovolili odovzdať moc do rúk podvodníkom, ako po udalostiach v novembri roku 1989 a nedali možnosť realizácii žiadnej z modifikácií pripravovaných scenárov! Nový poriadok, v ktorom nebude každý rozhodovať o všetkom nemusí byť totalitný.
Naša budúcnosť je v našich rukách, veď každý je vraj strojcom svojho šťastia. Základnou zložkou pre úspech je morálka so všetkými aspektmi, ktoré sú jej súčasťou, absolútne bez akejkoľvek výnimky. Presne tá morálka, ktorá na Slovensku u všetkých vlád, čo sami, dnes žijúci pamätáme, absentovala.
Preto treba prevziať majetok štátu a pretvoriť hodnoty ,ktoré nám dôstojný život zabezpečia!
Našepkám: 1koruna hodnota továrne ( v čase privatizácie) má Dph 23halierov, a hodnota súkromného majetku investora má do 24 mesiacov za 1kurunu 23 miliónov. ( …ale okolie spoluobčanov , asi 70% , prišla o celý majetok , o možnosť pracovať ).

https://www.facebook.com/100006446988322/videos/2815605398664332/

Chceme to napraviť! Pridáte sa ?

Cena akcie vs. hodnota akcie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Mnoho ľudí nesprávne predpokladá, že akcie s nízkou cenou majú nižšiu hodnotu, ako tie s vyššou. V skutočnosti však cena akcií iba slabo vypovedá o ich hodnote. Čo je ešte dôležitejšie, nehovorí vôbec nič o tom, či táto akcia rastie alebo klesá. Dnes si vysvetlíme rozdiely medzi cenou a hodnotou akcie.
Cena akcie vs. hodnota akcie. Aký je medzi nimi rozdiel?
Hovorí sa, “Nesúď knihu podľa obalu”. Vo svete investovania môžeme toto porekadlo mierne pozmeniť na, “Nesúď akcie podľa ich ceny”.

Aký je rozdiel medzi cenou a hodnotou akcie?
Tie najlacnejšie akcie zvyknú byť aj najrizikovejšie. Akcia, ktorej cena klesla zo 40 dolárov na 4 doláre, môže pokojne klesnúť aj na nulu, zatiaľ čo, akcia, ktorej cena sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 20 dolárov, môže svoju cenu kľudne zdvojnásobiť. Posudzovanie akcií podľa ich ceny je preto užitočné len vtedy, ak do toho zarátame aj mnoho ďalších faktorov.

Medzi tieto ďalšie faktory patrí v prvom rade zdravý rozum. Jedna spoločnosť vytvorila novú technológiu, ktorá prinesie zásadnú zmenu do daného odvetvia. Druhá prepúšťa zamestnancov a zatvára divízie, aby znížila svoje náklady. Akcie ktorej spoločnosti chcete vlastniť?

Možno budete prekvapený. V takomto prípade sa totižto vyplatí preskúmať potenciál spoločnosti. Spoločnosť meniaca celé odvetvie, totižto nemusí mať plán, ktorý bude stavať na jej počiatočnom úspechu. Trhy už ocenili hodnotu tohto zásadného produktu. Preto je dobré mať v rukáve aj niečo lepšie.

Spoločnosť, ktorá znižuje náklady môže zefektívňovať svoju činnosť a ak sa jej to podarí, môže opäť už v blízkej budúcnosti prosperovať a generovať rast. Je možné, že ju investori opustili až príliš skoro.

Cieľom investorov je preto identifikovať akcie, ktoré sú podhodnotené, teda ich ceny neodrážajú skutočnú hodnotu spoločnosti.

Aké ukazovatele pri akciách sledovať?
1) Zisk na akciu
Zisk na akciu predstavuje sumu, ktorú by každá akcia získala, ak by sa spoločnosť rozhodla vyplatiť všetok svoj zisk svojim akcionárom. Zisk na akciu sa vypočíta vydelením celkového zisku spoločnosti počtom akcií.

2) Pomer ceny k zisku
Tento pomer meria vzťah medzi výnosmi spoločnosti a cenou jej akcií. Vypočíta sa vydelením aktuálnej ceny akcií a ziskom spoločnosti na jednu akciu.

3) Pomer ceny k zisku a pomeru rastu
Tento pomer pomáha investorom lepšie porozumieť pomeru ceny k zisku. Vypočíta sa vydelením pomeru ceny k zisku, predpokladaným rastom zisku spoločnosti.

4) Pomer výplat dividend
Pomer výplat dividend meria, čo spoločnosť vypláca investorom vo forme dividend v porovnaní so ziskom akcií. Vypočíta sa vydelením ročných dividend pomerom zisku na akciu.

5) Dividendový výnos
Posledný z ukazovateľom meria návratnosť dividend, ako percento ceny akcií. Vypočíta sa vydelením ročnej dividendy za akciu cenou jednej akcie.

Cena je zvyčajne jasná. Ako však zistiť hodnotu akcie?
Investori môžu zistiť hodnotu akcie na základe faktorov, ako sú napríklad zisky (historické, súčasné alebo prognózy budúcich) a podiel na trhu.

Okrem toho je potrebné pozrieť sa na objem predaja v čase budúcich a súčasných konkurentov spoločnosti. Je dôležité sledovať aj iné metriky, ako je napríklad pomer ceny akcií k zisku na akciu a aktuálna cena vydelené aktuálnym ziskom na akciu. Dôležitým faktorom môže byť aj správa analytikov sledujúcich spoločnosť.

Väčšinu z týchto údajov je veľmi jednoduché získať. Vychádzajú z publikovaných faktov a čísel. No stále tu existuje dostatok priestoru na voľnú interpretáciu čísel. Spoločnosť môže, ale nemusí byť finančne úspešná, bez ohľadu na to, ako dobre to môže vyzerať na papieri.

Analytici akciového trhu generujú pomerne slušné zárobky triedením faktov a čísel, spolu s predpovedaním pravdepodobnosti úspechu alebo neúspechu jednotlivých spoločností.

Ako sa vyvíja hodnota akcií?
Ak poznáte skutočnú hodnotu niečoho, viete to kúpiť vo výpredajoch oveľa lacnejšie. Akcie fungujú na podobnom princípe, čo znamená, že cena akcií spoločnosti sa môže meniť aj vtedy keď ich hodnota zostáva nezmenená.

Akciový trh prehnane reaguje na dobré a zlé správy, čo spôsobuje pohyby cien akcií, a tak vytvára investičné príležitosti pre investorov, ktorí vedia identifikovať podhodnotené akcie.

profit
Čo vplýva na cenu akcií?
Cena akcií sa veľmi často pohybuje na rovnakej úrovni alebo v blízkosti hodnoty akcií. To samozrejme neplatí v prípade každodenných zmien spôsobených rastom alebo poklesom trhu.

Môže sa však stať aj to, že cena akcie alebo suma, s ktorou sa obchoduje na akciovom trhu sa bude kompletne líšiť od hodnoty akcie. Obchodovacia cena akcií je číslo, ktoré nezávislí a ochotní predávajúci pokladajú za prijateľné.

Základné faktory ovplyvňujú ceny akcií v dlhodobom horizonte, no zákon ponuky a dopytu rozhoduje o cenách akcií v krátkodobom horizonte. Môže to znamenať napríklad, že cena akcií porastie, keď je na trhu viac kupujúcich ako predávajúcich, zatiaľ čo v opačnom prípade môže cena akcií poklesnúť.

Počet kupujúcich alebo predávajúcich daných akcií v ktorýkoľvek deň závisí od mnohých faktorov, ako sú trendy na trhu a aktuálne udalosti vo svete. Nezáleží na tom, či sú tieto správy dobré alebo zlé. Ekonomika bude mať vplyv na cenu akcií, rovnako ako aj výška dôvery spotrebiteľov v ekonomiku.

Medzi ďalšie faktory vplývajúce na ceny akcií patria napríklad udalosti v spoločnosti, ako sú napríklad jej príjmy, finančné problémy alebo škandály.

Aký je vzťah medzi cenou a hodnotou akcií?
Investovanie by bolo oveľa jednoduchšie, ak by investori mohli brať všetky informácie, ktoré im sú podložené ako také. Bohužiaľ to však tak neplatí. Pri investovaní majú čísla zvyčajne skrytý význam, a to isté platí aj o cenách akcií. Cena a hodnota akcií môžu byť ovplyvnené viacerými spoločnými faktormi. Každý jeden z nich je mimoriadne dôležitý a treba na neho myslieť.

Finančné zdravie spoločnosti
Cena akcií spoločnosti je ovplyvnená jej finančným zdravím. Spoločnosti, ktorých akciám sa vedie dobre, majú spravidla veľmi solídny zisk a silné finančné výkazy.

Investori používajú tieto finančné údaje spolu s cenou akcií spoločnosti, na zistenie toho, či je spoločnosť finančne zdravá. Cena akcií sa bude pohybovať podľa toho, či sú investori spokojní alebo sa obávajú svojej finančnej budúcnosti.

Správy o spoločnosti, priemysle a ekonomike
Akákoľvek dobrá správa o spoločnosti ovplyvní cenu jej akcií. Môže ísť o pozitívnu správu týkajúcu sa jej zárobkov, oznámenie o vydaní nového produktu alebo aj plán expanzie do novej oblasti. Podobne môžu cenu a hodnotu akcií pozmeniť aj správy súvisiace so svetovou ekonomikou a podobne. Negatívne správy majú zvyčajne klesajúci vplyv na hodnotu a cenu akcií.

Obchodníci žijú zo zmien cien a je im jedno, ktorým smerom sa hýbu. Zarábajú tak, že zistia akým spôsobom sa budú ceny pohybovať a následne zaujmú pozíciu, vďaka ktorej môžu z tejto zmeny profitovať.

Investori by sa však mali viac zaujímať o hodnotu akcií, nakoľko ich odhad hodnoty bude mať vplyv na to, či by mali svoje podiely držať dlhodobo alebo nie. Dlhodobý prístup k investovaniu neznamená, že akcie kúpite a zabudnete na nich. Trh je dynamické miesto a rýchlo sa mení. Je kľúčové, aby investori pravidelne odhadovali hodnoty svojich akcií.

zdroj: ww.investors.com, www.wsj.com

Chceme to napraviť! Pridáte sa ?
Prihláška je tu:


https://narodnakoalicia.sk/wp-content/uploads/2022/08/prihlaska_NKNEKA2022.pdf


S pozdravom a za skoré zaregistrovanie a podporu spoločných myšlienok Vás zdraví Juraj Chlebík , môj a aj Váš budúci koordinátor.

R.P.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nemajú záujem o občanov, ale kto vie, čo sa za posledné roky zmenilo a …

06.06.2023

Načo je nám opozícia, keď je jasné, že menšina poslancov nikdy neprehlasuje väčšinu? Načo potom opozícia zbytočne sedí v parlamente a hlása nezmysli, keď vie, že nič nedokáže? Načo opozícia poukazuje na plytvanie peňazí, keď vlastne opozičné platy je plytvanie? Načo si ešte opoziční poslanci držia asistentov, keď logické myslenie je pre nich TABU? Načo je [...]

Nikdy nie je neskoro alebo, nič nie je stratené

13.02.2023

Kto má odvahu, nech sa pridá alebo môže v base ( za kolaboráciu hniť) rozmýšlať: prečo ľudia stáročia utekajú z vlastnej domoviny do cudzích zemí prečo nedokážu vybudovať doma to, čo v zahraničí obdivujú video: video: https://www.facebook.com/watch/?v=1551679728683302 video: VIDEO: VIDEO: video: A práve preto ,, Boh “ Vás opatruj, kto si pomýli Modrú koalíciu s [...]

Čaká nás veľká zmena , ale…

05.02.2023

….veľa ľudí na to treba. Aj cenzúru veľmi prísne trestať treba… Dve komory parlamentu, ale len pod dohľadom štátu ( občanov = voličov).Čítali sme už články, ktoré dokážu napraviť občianske slovenské živorenie a zaviesť aj morálny a aj ekonomicky zdatný štát.Celé je to o tom, že odbornosť, zodpovednosť a kontrola bude v prvom rade od občanov=voličov a [...]

Ide o pravdu, generál Pavel Macko

Macko v Ide o pravdu: Chceme byť alternatívou aj k chaosu. Potrebujeme, aby Ukrajinci ustáli agresiu

10.06.2023 11:50

Ľudia po voľbách čakali zmenu, ale prišiel chaos. Chceme byť alternatívou aj k tomu starému, aj k chaosu, povedal Pavel Macko o ambíciách vo voľbách.

nehoda

Octavia skončila na polovice. Pri tragickej nehode zomreli dvaja mladí ľudia

10.06.2023 11:38

Vozidlo prešlo do protismeru, kde narazil do Fordu. Následne ho odhodilo do stromu.

kolumbia

Kolumbijský zázrak: Štvorica súrodencov prežila v pralese 40 dní

10.06.2023 11:22

Deťom pomohlo prežiť to, že pochádzali z domorodej komunity. Stavali si improvizované prístrešky.

snem hlas puchov pellegrini

Dojatý Pellegrini upozorňuje na zdražovanie z luxusného pódia. V Púchove sa začal snem Hlasu

10.06.2023 11:03

Športovou halou sa ozývali slová, ako „prežívame, šetríme, od výplaty k výplaty, prepúšťanie či neistota z budúcnosti. Vinník je jasný – exkoalícia.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 126
Celková čítanosť: 1303027x
Priemerná čítanosť článkov: 10341x

Autor blogu

Kategórie