,,Kmíni“

Dr. h. c. JUDr. Vladimír Mečiar, JUDr. Ján Čarnogurský, Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc.a iní kmíni! Občania nezabúdajú! https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/652255-video-meciar-o-pade-vlady-fico-je-samovrah-riskuje-basu/ R.P.