Založ si blog

Má vláda ( alebo agenti s povolením porovnávať) zajačie úmysly?

Kto nás príde podporiť?


https://www.loz.sk/postup-podania-vypovede/


https://www.loz.sk/stanovisko-loz-k-vladnemu-memorandu/


Každý , kto vždy na Slovensku bojoval za svoje práva a hlavne platové – existenčné potreby, bol vládami a ich sľubami podvedený. Nikto z profesií, ktoré zastávajú zamestnaní občania nevedel, ale ani nevie spolupracovať! Prečo teraz, keď ide o lekárov sú občania zaslepení závisťou a nevedia sa pridať? Vari si všetci nezaslúžia lepšie životné podmienky?
Môj dodatok:


Skúste sa zamyslieť nad prípadom ženy, ktorá ako poslankyňa v parlamente , a to počas vlastných pracovných problémov, riešila a pomáhala občanom, ktorých úmyselne niekto túžil vyhodiť z práce alebo umyselne porušoval zákon a vyhadzoval z práce a 10 rokov stále bojuje ako za seba, tak za tento nevedomý národ!
19.januára 2023 o 11.00hodine na Okresnom súde II.v Bratislave má pojednávanie, aby dokázala ( ona aby dokazovala nevedomej a neodbornej justícií), že jej nevyplatili výpovednú dobu, hoc súdnou cestou ešte nikto nerozhodol či je alebo nie je platná výpoveď lebo nikto zo sudcov, profesorov právnickej univerzity v Bratislave a z parlamentu alebo z vlády a iných dôležitých inštitúcií na ochranu občanov, nevedel vysvetliť, ale hlavne pochopiť výklad paragrafu o ochrannej dobe a podmienky výpovede, a preto bola táto žaloba po niekoľkých rokoch len zamietnutá.
Nie je to hanba z neodbornosti alebo je to hanba z výchovy detí, ktoré sme tu po vyštrnganí s klúčami nechali konať za nás a bez nás?

Kto nás príde podporiť?

§ 64-66 Zákaz výpovede
(https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/64-66-zakaz-vypovede/)
Zákaz výpovede
§ 64
(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to
a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,
d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.
(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.
Môj dodatok: Ak oznámi, že na pracovnom pomere trvá?
príklad:
Ako vedia byť ženy v pracovných funkciach zákerné a dokážu týrať podriadených zamestnancov?

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi
a) z dôvodov ustanovených

 1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode,
 2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
  b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke ( § 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
  c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [ § 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
  d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.
  § 65
  Zrušený od 1.9.2007
  § 66
  (1) Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).
  (2) Zamestnávateľ bezodkladne oznámi zamestnancovi so zdravotným postihnutím podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 prvej vety.
  Môj dodatok:

Divadelné predstavenia na uliciach za finančnú odmenu do klobúka. Nie je to smiešne vracať sa dozadu do minulosti a chcieť, aby naši herci, umelci, vystupovali a odohrávali svoje predstavenia ako komedianti na ulici? Toto všetko sa deje z viny nás lebo pri rozhodovaníkoho voliť, sme hlúpi občania a nerozoznáme, čo je pretvárka alož! Prečo? Lebo chamtivosť, závisť, neodbornosť, korupcia a rodinkárstvo nám zaslepilo oči! Ale s radosťou sa vieme uspokojiť s názorom médií, že na vine je Putin.

Môj dodatok:

video:

Môj dodatok:

Dnes 16.novembra 2022 sa konala 8.medzinárodná konferencia Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorá ,,praskala vo švíkoch„!


https://www.facebook.com/maria.ritomska.3

Organizátori nepočítali s tým, že miestnosť sa preplní a nebude dostatok miest na sedenie. Všetko našťastie dobre dopadlo a na záver,počas voľnej debaty, som povedala pár slov.
S tými, čo sme počítali, že prídu, tu nie sú a preto nebudeme mať dokonalý videozáznam. Ale inak som veľmi rada, že aj keď ste sa písomne všetci neprihlásili, som rada, že sa spoločne všetci zapojíme do realizovania myšlienok, ktoré tu boli na konferencií povedané a môžete si ich čítať aj na našich blogoch.
A ešte niečo!
Ak máte aspoň toľko rozumu, že viete rozoznať farby a viete, že modrá obálka sa má hodiť do modrej škatule a biela obálka sa má hodiť do bielej škatule, tak nad čím ešte váhate alebo ste spokojní s tým, čo sa na Slovensku deje a je vám tak strašne dobre?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=221720996792060&set=a.102154278748733

https://www.facebook.com/photo/?fbid=358266353137523&set=pob.100068624827531

https://www.facebook.com/photo/?fbid=102154142082080&set=a.102154278748733

Čo nevidieť budem prababka, ale chcela by som sa dožiť na Slovensku zmeny k lepšiemu, a to podľa myšlienok v nasledujúcich článkoch od autora blogu volajte112.

R.P.

Moj dodatok:

POR

Sociálna poisťovňa ma podviedla, justícia maskovala pochybenia vznikajúcej demokracie, ale ja som chcel, a aj chcem naďalej žiť !

23.11.2022

Takto mi odpovedal pán Juraj, keď súhlasil s rozovorom po určitej dobe, kde som mu otvorene povedala, že chcem ho zviditeľniť, aby ho občania Slovenska poznali: ,,Tak som sa rozhodol vyhovieť blogerke,aby so mnou urobila rozhovor a napísala o tom článok.“ https://zdravie.pluska.sk/zdravy-zivot/foto-slavni-epilepsiou-tieto-hviezdy-nou-museli-naucit-zit [...]

Ako vyriešiť problémy ZMOS( Združenie miest a obcí Slovenska ), a ako vyriešiť problémy občanov za jedno volebné obdobie

20.11.2022

Ale ( https://www.zmos.sk/organy-zmos.html#m_406110 ) prv než vysvetlím , prečo sa obracať na ZMOS, si niečo objasníme!Nedávno nám jeden náš občan, ktorého sme obhajovali u zamestnávateľa, povedal:,, Nechcel som vám robiť problémy.“Vysvetlím!My z Inštitútu ochrany ústavných práv, pomáhame každému kto nás osloví lebo tu na občanov všetci kompetentní kašlú! [...]

Ako vyriešiť otázku migrácie v Eú a neporušiť pritom nariadenia Eú( čl.7.odst.2 Ústavy Sr.) ?

19.11.2022

Ja celý život počúvam o tom, ako sa vierou, láskou, modlitbami či humánnou pomocou všade pomáha, ale ožobračovanie za pomoci korupcie a podvodov sa zatajuje! Ktorá krajina v Eú chce prijať migrantov z iných krajín mimo schengenského priestoru, nech si buď na hranice schengenského priestoru alebo do krajiny, odkiaľ chcú občania odísť, pre týchto občanov [...]

sanna marinová Anthony Albanese

Európa nie je dosť silná na to, aby sama čelila Rusku, vyhlásila Marinová

02.12.2022 09:02

Podľa fínskej premiérky ruská invázia a okupácia Ukrajiny odhalila slabé stránky Európy a strategické chyby pri rokovaní s Ruskom.

Peter Pellegrini, Ide o pravdu

Pellegrini v Ide o pravdu: Hlasovanie o páde vlády bude test. Ukáže sa, kto je provládny

02.12.2022 09:00

Pri odvolávaní vlády neexistuje šedé, len biele a čierne. Buď ste za túto vládu alebo ste proti nej, hovorí Peter Pellegrini. Jasne sa poslanci rozdelia, dodáva.

ukrajina vojak tank

Rusko chcelo údajne obsadiť Ukrajinu do desiatich dní

02.12.2022 07:55

Podľa britského bezpečnostného inštitútu len malá skupina ruských predstaviteľov vedela o celom rozsahu plánov týkajúcich sa ofenzívy na Ukrajine.

Eduard Heger, Richard Sulík

Sulík zavelil, vláda je na spadnutie. Začína sa boj o hlasy poslancov: OĽaNO hovorí o zmluve s diablom

02.12.2022 06:40

V parlamente sa začína boj najmä o hlasy koaličných poslancov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 108
Celková čítanosť: 1041572x
Priemerná čítanosť článkov: 9644x

Autor blogu

Kategórie